Forex w jakim banku

Pomocna w odpowiedzi na to pytanie będzie ankieta Jakim forex w jakim banku inwestorem. Dzięki niej poznasz swój profil inwestycyjny.

Odpowiedzi na kilka krótkich pytań pomogą określić jaki rodzaj funduszy będzie najlepiej uwzględniał preferencje Inwestora, jego doświadczenie i oczekiwania. Należy pamiętać jednak, że jest to wyłącznie sugestia i ostateczna decyzja powinna być podjęta według własnego uznania Inwestora. Na jaki czas planujesz zainwestować środki w fundusze? Dlaczego zainteresowałeś się inwestycjami w fundusze? Ryzyko w inwestowaniu w fundusze oznacza, że można stracić część zainwestowanych pieniędzy.

Jak sądzisz, jaka strata w skali roku jest dla Ciebie do przyjęcia? Ile chciałbyś zarobić w ciągu roku inwestując w fundusze? Jakie jest Twoje doświadczenie w inwestowaniu? Czy inwestycja w fundusze będzie jednorazowa, czy zamierzasz dopłacać środki? Jaką część swoich oszczędności zamierzasz przeznaczyć na inwestycje? Kalkulator ten oblicza miesięczną kwotę inwestycji, aby przy zakładanej stopie zwrotu osiągnąć w określonym czasie końcową sumę inwestycji.

Kalkulator ten oblicza jaką kwotę miesięcznie można pobierać ze swojej początkowej sumy inwestycji, aby oszczędności nie malały przy założonej stopie zwrotu. Wybierz województwo, aby wyświetlić placówki Domu Maklerskiego BOŚ. Do poprawnego wyświetlania mapy niezbędny jest wtyczka Flash. Giełda-Otwarcie rachunku w GIEŁDA-Oferta – bossa. Na podstawie danych z formularza rejestracyjnego przygotujemy Umowę Ramową. Umowa zostanie dostarczona Kurierem na wskazany adres na terenie Polski w ciągu 2 dni roboczych.

Wystarczy podpisać umowę w dwóch egzemplarzach i załączyć kserokopię dokumentu tożsamości. Kurier dostarczy podpisane dokumenty do DM BOŚ. Umowa zostanie wysłana listem na wskazany adres w Polsce lub zagranicą. Podpisane przez Państwa dwa egzemplarze Umowy wraz z kserokopią dokumentu tożsamości proponujemy przesłać listem poleconym na adres biura maklerskiego. Umowa zostanie przygotowana do podpisu w oddziale DM. Po otrzymaniu dokumentów aktywujemy Umowę Ramową i dostęp do systemu transakcyjnego o czym niezwłocznie poinformujemy drogą mailową.

Następnie wystarczy zalogować się do konta i złożyć dyspozycję otwarcia wybranych rachunków inwestycyjnych drogą elektroniczną. Rachunki są otwierane automatycznie lub w ciągu 24h w dni robocze. Zawarte umowy będą dostępne w wersji elektronicznej w formacie PDF po zalogowaniu do systemu transakcyjnego. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora DM należy przekazać minimalną wpłatę w wysokości 1. Dlaczego tuż po rejestracji nie mogę korzystać z dostępu do rachunku? Jak długo trwa procedura podpisania umów? W jaki sposób mogę podpisać Umowę Ramową lub umowę zwykłą?